RIA eIDAS konnektorteenus
Ärikirjeldus · Spetsifikatsioon · Viited · eIDAS-Client · autentimisteenus TARA

 

Piiriülene eIDAS-autentimine

NB! 18.04.2018

Seoses muutustega CEF eIDAS tarkvaras (uus versioon 2.0) ei ole tagatud, et RIA eIDAS konnektorteenus säilib tulevikus muutumatul kujul. See tähendab riski, et liidestaja peab liidese ümber tegema.

Standardne, soovitatud viis piiriülese eIDAS-autentimise kasutuselevõtmiseks on liidestada TARAga.

Liidestamismeetodi valik

Välismaalase autentimiseks e-teenuses on vaja e-teenust pakkuv infosüsteem liidestada piiriülese autentimise e eIDAS-taristuga. Selleks on kaks võimalust:

  eIDAS konnektorteenus TARA
sobib asutusele: kellel on juba oma autentimislahendus ja kes soovib lisada eIDAS-võimekuse kes soovib välise teenuse abil lahendada nii piiriülese kui ka siseriikliku autentimise.
Samas, TARA võib kasutada ka ainult piiriüleseks autentimiseks
piiriülene autentimine jah jah (alates kevad 2018)
siseriiklikud autentimismeetodid: - ID-kaart, m-ID
sessioonihaldus: ei paku ei paku
ühekordne sisselogimine (SSO) ei paku ei paku
liidestusprotokoll põhineb: SAML 2 OpenID Connect
adaptertarkvara: jah, eIDAS-Client -

Viimati muudetud: 13.02.2018 · Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2018 · https://github.com/e-gov/eIDAS-Connector