Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus (TARA) on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt pakutav teenus, millega asutus saab oma e-teenusesse lisada nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu piiriüleste autentimismeetodite toe.

Teenust osutatakse kõigile valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi kodulehel» toodud tabelile “Avaliku sektori asutused haldusalade kaupa” (v.a Muu avalik sektor).

Siseriiklikest autentimismeetoditest pakume autentimist järgmiste vahenditega:

Samuti pakume piiriülest autentimist Euroopa Liidu teavitatud eID vahenditega läbi eIDAS-Node taristu. Käesolevalt on TARAs toetatud järgmiste riikide teavitatud eID vahendid:

Eesti riiklike ja piiriüleselt tunnustatud eID vahenditega (ID-kaart, mobiil-ID) on tagatud juurdepääs järgmiste Euroopa Liidu riikide e-teenustele: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi.

Kellele?

Valitsussektori asutustele, kes soovivad:

Kes Riigi autentimisteenust kasutavad?

Riigi autentimisteenusega on liitunud 46 asutust 166 infosüsteemiga, sh Riigiportaal eesti.ee, e-Maksuamet/e-Toll, Haridusportaal edu.ee, RIHA, ePRIA, Ehitisregister, e-Rahvastikuregister, Teeregister, e-Töötukassa, eToetus, SKAIS, Riiklik patsiendiportaal, EIS, ETIS jt.

Tehnilised tingimused?

E-teenus liidestatakse autentimisteenusega OpenID Connect protokolli kohaselt. Vt lähemalt: Tehniline kirjeldus.

RIA pakub alates augustist 2022 Riigi SSO teenust (GovSSO), mille dokumentatsiooniga saab tutvuda GovSSO GitHub lehel.

Kuidas liituda?

Asutusel tuleb:

1 välja selgitada, kas ja millistes e-teenustes RIA autentimisteenust tahab kasutada

2 kavandada ja tellida liidestamistöö

3 teostada arendus

4 esitada RIA-le taotlus teenusega liitumiseks

5 testida liidest RIA testteenuse vastu

6 eduka testimise järel taodelda ühendamist toodanguteenusega

Millal?

Testteenus on avatud 2017. a sügisest.

Teenus on toodangukeskkonnas avatud 2018. a märtsist.

Kuidas teenus välja näeb?

Soovitused Riigi autentimisteenuse integreerimiseks kliendi teenuses

Rohkem teavet?

Kontakt: help@ria.ee.

Kui pöördute liidestamisel või liidestatud klientrakenduses TARA kasutamise tehnilise probleemiga, siis palume valmis panna väljavõte klientrakenduse logist. Tõrkepõhjuse väljaselgitamiseks vajame teavet, mis päring(ud) TARAsse saadeti ja mis vastuseks saadi.

Samuti tasub heita pilk korduma kippuvate küsimuste rubriiki.

Tehniline kirjeldus (liidese arendajale).

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2024 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku