Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus (TARA) on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt pakutav teenus, millega asutus saab oma e-teenusesse lisada nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu piiriüleste autentimismeetodite toe.

Siseriiklikest autentimismeetoditest pakume autentimist järgmiste vahenditega:

Samuti pakume piiriülest autentimist Euroopa Liidu teavitatud eID vahenditega läbi eIDAS-Node taristu. Käesolevalt on TARAs toetatud järgmiste riikide teavitatud eID vahendid:

Eesti riiklike ja piiriüleselt tunnustatud eID vahenditega (ID-kaart, mobiil-ID) on tagatud juurdepääs järgmiste Euroopa Liidu riikide e-teenustele: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani.

Kellele?

Valitsussektori asutustele, kes soovivad:

Kes Riigi autentimisteenust kasutavad?

Riigi autentimisteenusega on liitunud 32 asutust 88 infosüsteemiga, sh riigiportaal eesti.ee, e-maksuamet/e-toll (e-MTA), Haridusportaal, RIHA, ePRIA, Ehitisregister, Rahvastikuregister, eToetus, eSTAT, TAKIS, EIS, SKAIS jt.

Tehnilised tingimused?

E-teenus liidestatakse autentimisteenusega OpenID Connect protokolli kohaselt. Vt lähemalt: Tehniline kirjeldus.

Soovi korral võib riigi autentimisteenusega liidesta asutuse oma autentimislahenduse, mis siis autentimist e seanssi asutuse e-teenustele edasi jagab. Selle kohta vt: Autentimise e seansi edasiandmine.

Kuidas liituda?

Asutusel tuleb:

1 välja selgitada, kas ja millistes e-teenustes RIA autentimisteenust tahab kasutada

2 kavandada ja tellida liidestamistöö

3 teostada arendus

4 esitada RIA-le taotlus teenusega liitumiseks

5 testida liidest RIA testteenuse vastu

6 eduka testimise järel taodelda ühendamist toodanguteenusega

Millal?

Testteenus on avatud 2017. a sügisest.

Teenus on toodangus avatud 2018. a märtsist.

Kuidas teenus välja näeb?

Soovitused Riigi autentimisteenuse integreerimiseks kliendi teenuses

Rohkem teavet?

Kontakt: help@ria.ee.

Kui pöördute liidestamisel või liidestatud klientrakenduses TARA kasutamise tehnilise probleemiga, siis palume valmis panna väljavõte klientrakenduse logist. Tõrkepõhjuse väljaselgitamiseks vajame teavet, mis päring(ud) TARAsse saadeti ja mis vastuseks saadi.

Samuti tasub heita pilk eneseabile.

Tehniline kirjeldus (liidese arendajale).

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2019 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku