Liitumine

Autentimisteenus TARA on liitumiseks avatud kõigile Eesti avaliku sektori asutustele.

Liitumiseks peate esitama taotluse. Vastavad vormid leiate Riigi Infosüsteemi Ameti veebilehelt.

Küsimuste korral ja abi saamiseks pöörduge palun kasutajatoe poole: help@ria.ee.

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2019 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku