Uudised

25.04.2024

02.05.2024 vahetub TLS sertifikaat tara-test.ria.ee keskkonnas ja 13.05.2024 vahetub tara.ria.ee keskkonnas.

• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud senist DigiCert juursertifikaati (DigiCert Global Root CA), lisada enne vahetusaega usaldusankruks kõik peatükis 5.1.2 loetletud juursertifikaadid.
• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud otse Riigi autentimisteenuse TLS lõppolemi sertifikaati (*.ria.ee), lisada enne vahetusaega usaldusankruks kõik peatükis 5.1.2 loetletud juursertifikaadid ja eemaldada pärast vahetusaega senine lõppolemi sertifikaat. Kaob võimalus usaldada TLS lõppolemi sertifikaati, kuna see võib muutuda tihedamini ja etteteatamata.

Kui Teil esineb teenusega probleeme, siis palun võtke meiega ühendust help@ria.ee.


07.02.2024

Näidisklient

Liidestuja tarkvara lehel on vanad näidiskliendid märgitud mitteajakohaseks ning lisatud info uue TARA näidiskliendi kohta (põhineb Java platvormil). Näidisklient demonstreerib TARA autentimisvoogu. Koodibaas on mõeldud õppeotstarbeliseks uurimiseks, seda ei saa out of the box toodangus kasutada.

Demo lehel on uuendatud näidiskliendi paigalduste aadressid, mis on avalikult kättesaadavad demonstreerimise ja testimise eesmärgil. Need paigaldused on integreeritud TARA teenuse testkeskkonnaga (tara-test.ria.ee).


23.11.2023

TARA identsustõendi allkirjastamise võtme vahetus

TARA toodangukeskkonnas on alates 01.08.2023 lisatud https://tara.ria.ee/oidc/jwks nimekirja praegu kasutatava võtme (kid väärtusega public:SOP0AEUxG6ZgUzYH) kõrvale uus avalik võti (kid väärtusega fcd76c92-bc34-4e9f-b874-4c816c34639d). Tehnilises kirjelduses on täpsustatud peatükke Allkirja kontrollimine ja Identsustõendi allkirjastamise võtme vahetus.

Uue võtme kasutusele võtu kuupäev teavitatakse eraldi. Kuni teavitatava kuupäevani allkirjastab TARA identsustõendeid praegu kasutatava võtmega (kid väärtusega public:SOP0AEUxG6ZgUzYH). Alates teavitatavast kuupäevast hakkab TARA allkirjastama identsustõendeid uue võtmega (kid väärtusega fcd76c92-bc34-4e9f-b874-4c816c34639d) ja vana võti eemaldatakse võtmeväljastuse otspunktist.


26.10.2023

07.11.2023 vahetub TLS sertifikaat tara-test.ria.ee keskkonnas ja 14.11.2023 vahetub tara.ria.ee keskkonnas.

• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud senist DigiCert juursertifikaati (DigiCert Global Root CA), lisada enne vahetusaega usaldusankruks uus DigiCert juursertifikaat (DigiCert Global Root G2) ja eemaldada pärast vahetusaega senine juursertifikaat.
• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud senist DigiCert vahesertifikaati (DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1), asendada usaldusankur kas juursertifikaadiga või lõppolemi sertifikaadiga.
• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud otse Riigi autentimisteenuse TLS lõppolemi sertifikaati (*.ria.ee), lisada enne vahetusaega usaldusankruks uus lõppolemi sertifikaat ja eemaldada pärast vahetusaega senine lõppolemi sertifikaat.

Täpsemalt TLS ühenduste usaldamisest: https://e-gov.github.io/TARA-Doku/TehnilineKirjeldus#512-otspunktide-tls-%C3%BChenduse-kontrollimine. Kui Teil esineb teenusega probleeme, siis palun võtke meiega ühendust help@ria.ee.


10.01.2023

Riigi autentimisteenus (TARA) hakkab ID-kaardiga sisse logimise kuval kontrollima kasutaja veebisirvikus Web eID laienduse olemasolu.

Riigi autentimisteenus hakkab ID-kaardiga sisse logimise kuval kontrollima kasutaja veebisirvikus Web eID laienduse olemasolu.

1) Kui kasutaja arvutis on Web eID veebisirvikulaiendus töökorras, siis ühtegi lisateadet ei kuvata.
2) Kui kasutaja arvutis on Web eID veebisirvikulaiendus puudu, siis kuvatakse hoiatusteade, mis ei takista ID-kaardiga autentimise kasutamist:

Praegu jätkub TARAs ID-kaardiga autentimine senise lahendusega (TLS-i kliendisertifikaadipõhiselt), kuid 2023. aasta kevadel on planeeritud TARA-s selle vahetamine uue Web eID lahenduse vastu. Kasutajal peaks olema ajakohased Web eID komponendid (Web eID versioon 2) kui ta on paigaldanud või uuendanud ID-tarkvara pärast 2022. märtsi.


10.11.2022

14.11.2022 kell 11:00 vahetub TLS sertifikaat tara-test.ria.ee keskkonnas ja 17.11.2022 kell 13:30 tara.ria.ee keskkonnas.

• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud otse Riigi autentimisteenuse TLS lõppsertifikaati (*.ria.ee), uuendada vastavalt usaldusankruks seatud lõppsertifikaati uue vastu.
• Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud senist DigiCert vahesertifikaati (DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1), uuendada vastavalt usaldusankruks seatud vahesertifikaati uue vastu (DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1).
• Kliendid, kes on oma teenuses usaldanud DigiCert juursertifikaati (DigiCert Global Root CA), muudatusi tegema ei pea.
Täpsemalt TLS ühenduste usaldamisest: https://e-gov.github.io/TARA-Doku/TehnilineKirjeldus#512-otspunktide-tls-%C3%BChenduse-kontrollimine. Kui Teil esineb teenusega probleeme, siis palun võtke meiega ühendust help@ria.ee.


09.11.2021

15.11.2021 muutub *.ria.ee domeenil kasutusel olev sertifikaat.

Muudatus puudutab nii tara.ria.ee kui tara-test.ria.ee keskkondi. Muutub RSA sertifikaadi väljastamise ahel. Uus sertifikaat on väljastatud “DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1” ja ECC sertifikaat väljastatud “DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1” poolt. Palume klientidel, kes on oma teenuses usaldanud otse Riigi autentimisteenuse TLS sertifikaati, uuendada vastavalt usaldusankruks seatud sertifikaati. Uued sertifikaadid on leitavad id.ee veebist. Täpsemalt võtmeväljastuse otspunkti usaldamisest räägib TARA tehniline kirjeldus. Kui Teil esineb teenusega probleeme, siis palun võtke meiega ühendust help@ria.ee.


05.05.2021

Riigi autentimisteenuse üleminek uuele tarkvara platvormile TARA2.

Uuele TARA2 versioonile migreerime kõik kliendid demokeskkonnas ajavahemikus 05.-06.05.2021. Uus TARA2 platvorm on tagasiühilduv ning senine TARA dokumentatsiooni tehniline kirjeldus on endiselt kehtiv. Liidestunud klientide jaoks ei tohiks probleeme tekkida, kui liidestamisel on järgitud tehnilises dokumentatsioonis antud soovitusi, kuid eriti karbitoodete puhul tuleks üle kontrollida järgnevad täiendused/muutused: Toetatakse ainult TARA tehnilises dokumentatsioonis toodud skoope ning tundmatute skoopide korral tagastatakse viga. NB! banklink skoobi kasutus ei ole TARA2 teenuses toetatud! state parameetril on miinimum pikkus 8 tähemärki (TARA dokumentatsioonis on soovitatud kasutada 16 tähemärgi pikkust väärtust). Tagasisuunamispäringus tagastatakse ka kasutatud scope parameeter koos kasutatud väärtustega. oidc/jwks otspunkti väljundisse lisandub parameeter use. Palume kindlasti kontrollida oma teenuse tööd demokeskkonnas ja kui esineb mingisuguseid probleeme, siis palun võtke kindlasti meiega ühendust help@ria.ee. TARA2 toodangukeskkonda migreerime kliendid (eeldatavalt) 31.05.2021. TARA2 platvormi koodi avalikustame GitHubi repodes lähimal ajal.


14.12.2020

Alates 09.12.2020 ei ole võimalik TARA test keskkonnas kasutada Mobiil-ID testimiseks isiklikku Mobiil-ID numbrit.

Testida saab ainult kasutades testnumbreid. Rohkem infot siit.


19.03.2020

Alates 30.04.2020 muutub TARA-s kasutajale vaikimisi kuvatavate autentimisvalikute nimekiri.

Kui seni kuvati kasutajale kõik autentimisvahendid (ID-kaart, Mobiil-ID, pangalink, Smart-ID ja eIDAS), siis alates muudatuse rakendamise hetkest kuvatakse vaikimisi ainult kõrge tagatistasemega autentimisvahendeid (ID-kaart ja Mobiil-ID). Kõiki autentimisvahendeid on endiselt võimalik kasutada, kuid liitunud infosüsteem peab soovitud autentimisvalikute kuvamist sellisel juhul ise juhtima, kasutades TARA skoope (loe rohkem siit - https://e-gov.github.io/TARA-Doku/TehnilineKirjeldus#413-autentimismeetodite-valikuline-kasutus) Midagi ei muutu klientide jaoks, kes juba kasutavad autentimismeetodeid valikuliselt.


25.12.2019

Lisandus võimalus piiriülese (eIDAS) autentimise valiku korral kasutada TARA ilma kasutajaliidest kuvamata.

Otse eIDAS võrgustikku suunamiseks ilma kasutajaliidese kuvamiseta peab skoobi URL parameeter välja nägema taoline: .../authorize?scope=openeid eidasonly eidas:country:fi&.... Tundmatuid, valesti kirjeldatud ja mitte väärtustatud attribuute ignoreeritakse. Kõik skoobi atribuudid peavad olema kirjeldatud väikeste tähtetega, kaasaarvatud ‘eidas:country:’ väärtus, mis ISO 3166-1 alpha-2 standardi kohaselt enamasti suurte tähtedega kirjeldatud. Seega ka suurte tähtedega kirjeldatud korrektset riigikoodi ignoreeritakse. Otsene eIDAS võrgustikku suunatakse alati kui esinevad eelnevas näites kirjeldatud skoobi atribuudid, isegi kui esineb teisi valiidseid atribuute. TARA-server metateabe kaudu kätte saadud ‘scopes_supported’ väärtus koostatakse järgnevalt: konfiparameetri cas.authn.oidc.scopes väärtused konfiparameetri eidas.available-countries iga riigikoodi väärtuse x kohta dünaamiliselt koostatud eidas:country:x.


11.09.2019

Alates 11. septembrist 2019 lisandub TARA toodangukeskkonda autentimisvahendina Smart-ID.

Toodangukeskkonna kliendid, kes rakendavad autentimismeetodite valikulist kasutust ja soovivad smart-id, soovitame üle vaadata parameetri scope väärtus ja veenduda, et skoop smartid oleks lubatud.


05.09.2019

Alates 10. septembrist 2019 peavad EL-i liikmesriigid lubama autentida Itaalia eID vahendiga, mis on hinnatud tasemele märkimisväärne.

See tähendab, et sellest kuupäevast peavad kõik avaliku sektori avalikud e-teenused, kes lubavad oma kodanikul kasutada sisse logimiseks märkimisväärse või madala tasemega eID vahendeid, lubama autentida ka Itaalia märkimisväärse autentimistasemega eID vahendiga. eIDAS autentimistasemele kõrge vastavad näiteks Eesti ID-kaart ja mobiil-ID, tasemele madal vastavad aga kõik ülejäänud hindamata eID skeemid, sh panga PIN-kalkulaator. Välistamaks ligipääsu soovitust madalama turvalisusastmega ülepiirilistele autentimisvahenditele, peab ülepiirilise autentimise korral kontrollima, et identsustõendi acr väites esitatud autentimistase ei oleks väiksem minimaalsest lubatud autentimistasemest (loe autentimistasemete kohta siit. Näiteks, kui liidestuja soovib kasutada vaid kõrge eIDAS autentimistasemega autentimisvahendeid ja täpsustab acr_values parameetris high väärtuse, tohib aktsepteerida ainult identsustõendeid, mille acr väite väärtus on high. Juhul kui autentimispäringus eIDAS autentimistaset acr_values parameetri abil ei täpsustatud, peab identsustõendis olev väärtus olema substantial või high. Täpsemalt.


18.02.2019

Täpsustasime identsustõendi kehtivuse arvutust.

Identsustõendi kehetuvust ei teosta TARA, vaid kontroll tuleb teostada klientrakenduse poolel. Tõend kehtib, kuid on täidetud tingimused: nbf <= jooksev_aeg + kellade_lubatud_erinevus ja exp > jooksev_aeg - kellade_lubatud_erinevus. Vt veebitõendi standard, jaot 4.1.4-5.


Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2024 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku