Uudised

18.02.2019 Kliendi terava tähelepaneku põhjal täpsustasime identsustõendi kehtivuse arvutust (seda ei teosta TARA, vaid peab teostama klientrakendus: ). Tõend kehtib, kuid on täidetud tingimused: nbf <= jooksev_aeg + kellade_lubatud_erinevus ja exp > jooksev_aeg - kellade_lubatud_erinevus. Vt veebitõendi standard, jaot 4.1.4-5.

12.12.2018 Protokollimuudatus. TARA kasutajaliideses keele määramiseks tuleb praegu autentimispäringus kasutada parameetrit locale (vt Tehniline kirjeldus). OpenID Connect protokolliga parema vastavuse tagamiseks teeme muudatuse: keelt hakkab määrama parameeter ui_locales (vt OpenID Connect spetsifikatsioon). Muudatuse üleminekuperiood on kuus kuud: ui_locales saab kasutatavaks jaanuari 2019 lõpus; locale kasutuse lülitame välja juuli 2019 lõpus. Üleminekuperioodil on paralleelselt kasutatavad mõlemad parameetrid.

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2019 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku