Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus (tehnilise nimega TARA) on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt keskselt osutatav teenus, millega asutus saab oma e-teenuses autentida ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID ja Euroopa Liidu eID kasutaja.

Teenust osutatakse:

  1. Kõigile valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi kodulehel toodud tabelile “Avaliku sektori asutused haldusalade kaupa” (v.a Muu avalik sektor);
  2. Erasektori asutustele piiratult piiriüleseks eIDAS-autentimiseks;

TARA on eelistatud viis piiriülese eIDAS-autentimise lisamiseks asutuse e-teenustele.

Käesoleva lehe teave on mõeldud kolmele sihtrühmale:

  1. Asutuse äriüksuse juht saab siinse teabe alusel hinnata TARA sobivust, liidestustööde mahtu ja teha otsuse TARA kasutuselevõtuks;
  2. Liidese arendaja leiab siit kogu vajaliku tehnilise teabe asutuse e-teenuste liidestamiseks TARA-ga;
  3. TARA edasiarendajale.

Ametlikku teavet TARA ja teiste RIA teenuste kohta leiab RIA autentimisteenuste lehelt.

Ärikasutajale

Ärikirjeldus · Liitumine

Riiklik SSO (single-sign-on) ja Riigi autentimisteenus, esitlus RIA infopäeval 17.11.2020
Riigi autentimisteenus (TARA). Tehniline tutvustus ja tulevikuvaade, esitlus eID infopäeval 21.11.2019
TARA uuendustest, esitlus eID infopäeval 26.04.2019

Liidese arendajale

Tehniline kirjeldus · Technical specification

Testing

Liidestuja tarkvara

Sõnastik · Viited · Abi

Riigi autentimisteenuse arendajale

Kood ja arendaja dokumentatsioon

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2024 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku