Sõnastik

Käesolev dokument määratleb Riigi autentimisteenuse (TARA) kasutamise, haldamise ja arendamise seisukohalt olulisemad mõisted.

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2024 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku