Viited

1 OpenID Connect

[Core] OpenID Connect Core 1.0, http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html.

[iGOV] OpenID Connect avaliku sektori profiil, International Government Assurance Profile (iGov) for OpenID Connect 1.0 (Draft 02).

2 eIDAS

Spetsifikatsioon:

eIDAS Technical specification v1.2 koosseisus:

Tarkvara:

[eIDAS Software] eIDAS-Node integration package

Juriidika:

[(EU) No 910/2014] Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC

[(EU) 2015/1501] Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1501 of 8 September 2015 on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

[eIDAS LoA] eIDAS Levels of Assurance (LoA)

3 Muud

[MID_REST_API] SK ID Solutions AS. Tehniline lisainfo (MID_REST_API). https://www.skidsolutions.eu/teenused/mobiil-id/tehniline-lisainfo-mid-rest-api/.

[Krüpto] Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringud või uuem.

[mID2] Sertifitseerimiskeskus. Mobiil-ID kasutamine veebis. Autentimine. http://www.id.ee/index.php?id=36940.

[Mobile Signature Service] ETSI TS 102 204.

[RFC8176] IETF (2017) RFC 8176. Authentication Method Reference Values. https://tools.ietf.org/html/rfc8176.

[Semver] Semantic Versioning. http://semver.org/

4 Teisi autentimisteenuseid

EU Login - Euroopa Komisjoni autentimisteenus

Suomi.fi tunnistus - Soome avalike e-teenuste ühtne autentimisteenus

Suomi.fi e-Identification – Technical interface description

Eesti haridus- ja teadusasutuste autentimis- ja autoriseerimistaristu

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2024 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku