Viited

1 OpenID Connect

[Core] OpenID Connect Core 1.0, http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html.

[iGOV] OpenID Connect avaliku sektori profiil, International Government Assurance Profile (iGov) for OpenID Connect 1.0 (Draft 02).

2 eIDAS

Spetsifikatsioon:

eIDAS Technical specification v.1.2, https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eIDAS+eID+Profile,
koosseisus:

Tarkvara dokumentatsioon:

[eIDAS Software] eIDAS-Node software releases,
sh:

Muu:

[RUB-NDS] FutureTrust (2017) eIDAS SAML Detailed Analysis. https://github.com/RUB-NDS/FutureTrust/wiki/eIDAS-SAML-Detailed-Analysis.

3 SAML

[SAML Bindings] Bindings for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0. https://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-bindings-2.0-os.pdf.

4 CAS

[CAS] Apereo CAS - Enterprise Single Sign On

[CAS OpenID Connect] CAS OpenID Connect Authentication.

[CAS Service Management] https://apereo.github.io/cas/4.2.x/installation/Service-Management.html.

5 Eesti

[Autentimisnormatiiv] Autentimislahendustele kehtestatud nõuded Eesti Vabariigi infosüsteemis, versioon 1.0, 31.3.2017, täiendatud 5.4.2017

6 Muud

[MID_REST_API] SK ID Solutions AS. Tehniline lisainfo (MID_REST_API). https://www.skidsolutions.eu/teenused/mobiil-id/tehniline-lisainfo-mid-rest-api/.

[Krüpto] Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringud, Cryptographic Algorithms Lifecycle Report 2016 või uuem.

[mID2] Sertifitseerimiskeskus. Mobiil-ID kasutamine veebis. Autentimine. http://www.id.ee/index.php?id=36940.

[Mobile Signature Service] ETSI TS 102 204.

[RFC8176] IETF (2017) RFC 8176. Authentication Method Reference Values. https://tools.ietf.org/html/rfc8176.

[Semver] Semantic Versioning. http://semver.org/

7 Teisi autentimisteenuseid

EU Login - Euroopa Komisjoni autentimisteenus

Suomi.fi tunnistus - Soome avalike e-teenuste ühtne autentimisteenus;
Suomi.fi e-Identification – Technical interface description
kasutuselevõtu kirjeldus

GOV.UK Verify

Eesti haridus- ja teadusasutuste autentimis- ja autoriseerimistaristu

Riigi Infosüsteemi Amet · 2017-2021 · https://github.com/e-gov/TARA-Doku